Page 2 - Surround
P. 2

Το Surround           ®


    στη Δακοπροστασία


     Το Surround αποτελεί τη νέα τεχνολογία για την προστασία
           ®
     των καλλιεργειών. Η δραστική ουσία του είναι ο άνυδρος
                                      Ένυδρος Καολίνης   Άνυδρος Καολίνης
     καολίνης AL Si O και είναι ο μοναδικός εγκεκριμένος και                 Surrοund® WP
             14
          4
            4
     ασφαλής καολίνης στην Ε.Ε. για χρήση ως φυτοπροστατευτικό προϊόν.
     Η καθοριστική διαφορά του Surround από τους υπόλοιπους καολίνες, είναι ότι έχει μετατραπεί με την
                       ®
     διαδικασία της πύρωσης σε άνυδρη μορφή και δεν βρίσκεται πλέον στην αρχική ένυδρη μορφή όπως
     οι κοινοί καολίνες. Με αυτή τη διαδικασία αλλάζει η στερεομετρία του κόκκου του και μετατρέπεται από
                                        ®
     επίπεδη σε τρισδιάστατη μορφή. Η αλλαγή αυτή προσδίδει στο Surround το κατάλευκο χρώμα του και τις
     μοναδικές εντομοαπωθητικές και ανακλαστικές του ιδιότητες


               Οδηγίες Χρήσης του Surround®              Χρόνος και Δόση Εφαρμογής

    1. Σε ένα βυτίο, για παράδειγμα του ενός τόνου, ξεκινάμε να γεμίζουμε με νερό. Για την καταπολέμηση του
    2. Στα πρώτα 100-200 λίτρα νερό, ανοίγουμε να δουλεύουν οι αναδευτήρες   Δάκου να γίνουν δύο εφαρμογές:
     στο φουλ .

                            ®
    3. Προσθέτουμε αργά-αργά τη δόση του Surround με ταυτόχρονη συνεχή      ✔ 1η εφαρμογή: Μάϊος
     ανάδευση, έως να συμπληρωθεί η δόση μας.                   με το τέλος της Άνθησης
    4. Απογεμίζουμε το βυτίο με το υπόλοιπο νερό.                  με δόση: 3 κιλά / στρέμμα.
    5. Η ανάδευση συνεχίζεται και προσθέτουμε το ειδικό προσκολλητικό
     BRAND 719 ή FOLIAR FIX UNIVERSAL για να μην ξεπλένεται από τη βροχή.    ✔ 2η εφαρμογή: Αύγουστος
    6. Η ανάδευση στο βυτίο συνεχίζεται οπωσδήποτε και κατά τη διάρκεια      με δόση: 2 κιλά / στρέμμα.
     του ψεκασμού.
    7. Κάνουμε σχολαστική κάλυψη όλων των μερών του φυτού με το συνήθη     Όγκος ψεκαστικού διαλύματος:
     όγκο νερού ανά στρέμμα.                          80-100 λίτρα / στρέμμα
    8. Επαναλαμβάνουμε τον ψεκασμού εάν εξαλειφθεί το λευκό επίστρωμα με-
     ρικώς ή ολικώς από βροχή, αέρα ή λόγω ανάπτυξης της καλλιέργειας ή
     εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος προσβολής.
              Το χαρακτηριστικά έντονο άσπρο χρώμα που προσδίδει το Surround®
         στους φυτικούς ιστούς, ανακλά την υπεριώδη ακτινοβολία προστατεύοντας την καλλιέργεια
                   από τα ηλιακά εγκαύματα και το θερμικό στρες.

      Surround® Crop Protectant WP Εικόνα 5. Διάταξη και αεροφωτογρφίες πειραματικών ελαιώνων Surround® Crop Protectant Αψέκαστος Μάρτυρας
      Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του Surround® Crop Protectant WP
             Μεσσηνία 1 (Στενοσιά)
      εναντίον της θερμικής καταπόνησης της ελιάς
      Πειραματική Μονάδα ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.: Δρ. Μίλτος Χριστόπουλος, Βασίλειος Χαλδούπης, Δρ. Γιώργος Κυρίτσης.
                Πίνακας 3. Χαρακτηριστικά καρπών και παραγωγή καρπών και ελαιολάδου
      Περίληψη: Η ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. κατά τα έτη 2017, 2018 και 2019, πραγματοποίησε στους ίδιους ελαιώνες, δύο καλο- Επανάληψη Νο 1 Surround®  Ελαιόδεντρα Επανάληψη Νο 1 Mάρτυρας  B  Ελαιόδεντρα Αποτελέσματα Μέσο βάρος καρπού (gr) 1 0,824a 0,898b Δείκτης ωρίμανσης 2,81a 2,96a Ελαιοπεριεκτικότητα (% β/β) 19,8a 20,3a 2,80 Υγρασία (% β/β) 52,2a 51,7a -1,10 Παραγωγή καρπών 31,2a 40,1b 28,70 ανά δέντρο (kg/δέντρο) 0,001 Για να μάθετε σχετικά με την αύξηση τ
                    Παραγωγή λαδιού
             15 Δέντρα
            15 Δέντρα
      καιρινές εφαρμογές (Ιούνιο/Ιούλιο & Αύγουστο) με Surround® στην εγκεκριμένη δόση των 3 kg ανά στρέμμα. Κατά
                   ανά δέντρο (kg/δέντρο)
                    6,15a
      τη συγκομιδή, η συνολική παραγωγή ελαιοκάρπου και το μέσο βάρος ελαιοκάρπου στα ψεκασμένα με Surround® δέ-
                Μεταχείριση
      ντρα ήταν 28,7% μεγαλύτερη και 9% μεγαλύτερο αντίστοιχα από τα αψέκαστα δέντρα, ενώ η παραγωγή ελαιολάδου
                    8,09b
      ήταν 31,4% αυξημένη(στατιστικά σημαντικές διαφορές). Η χημική ανάλυση του ελαιολάδου που παρήχθηκε από τα
      ψεκασμένα δέντρα έδειξε μία τάση βελτίωσης των βασικών δεικτών ποιότητας. Η ανάλυση κόστους-οφέλους δείχνει
                Μάρτυρας
                    31,40
            Ελαιόδεντρα
      αύξηση 27,5% στην καθαρή πρόσοδο του παραγωγού (+420 ευρώ ανά 100 δέντρα).
                   0,001
             15 Δέντρα
            15 Δέντρα
                t-test:
            Επανάληψη Νο 2 Surround® Αγροτικός δρόμος Επανάληψη Νο 2 Mάρτυρας  Surround® % Μεταβολή 2 9,00 0,003 5,4 0,195 0,186 0,548 Παραγωγή Ελαιολάδου ανά δέντρο 8,09 b από χρονιά σε χρονιά - χρήση του Surround® WP Crop Protectant
      Χαρακτηριστικά και Ιδιότητες του Surround® Crop Protectant Εικόνα 1. Ένυδρος καολίνης  Ελαιόδεντρα Μεσσηνία 2 (Κουκουνάρα) B 50 40 Παραγωγή Καρπών ανά δέντρο 40,10 b 10 8 6 6,15 a
      Το Surround® (Aluminium silicate 95% β/β) αποτελεί τη νέα τεχνολογία για την προστα-
                 31,20 a
      σία των καλλιεργειών. Η δραστική ουσία του είναι ο άνυδρος καολίνης AL 4 Si 4 O 14 και είναι  Επανάληψη Νο 3 Surround®  Επανάληψη Νο 3 Mάρτυρας  kg Ελαιοκάρπου 30 20 10 kg Ελαιολάδου 4 4 0 Μάρτυρας Surround® Crop Protectant
      ο μοναδικός εγκεκριμένος καολίνης στην Ε.Ε. για χρήση ως φυτοπροστατευτικό προϊόν.
             21 Δέντρα
      Η καθοριστική διαφορά του Surround® από τους υπόλοιπους καολίνες, η οποία τον
            21 Δέντρα
      διαφοροποιεί και του δίνει όλες τις εντομοαπωθητικές και ανακλαστικές του ιδιό-
      τητες, είναι ότι έχει μετατραπεί με τη διαδικασία της πύρωσης σε άνυδρη μορφή και δεν
                 Surround® Crop Protectant
      βρίσκεται πλέον στην αρχική ένυδρη μορφή όπως οι κοινοί καολίνες.
                0
      Με τη διαδικασία της πύρωσης, αλλάζει η στερεομετρία του κόκκου του καολίνη και με-
                   δέντρο στις δύο μεταχειρίσεις. Οι τιμές αφορούν μέσο όρο
                 Μάρτυρας
      τατρέπεται από επίπεδη μορφή σε τρισδιάστατη μορφή (Εικόνες 1 και 2).  Εικόνα 2. Surround® ή Άνυδρος  Ελαιόδεντρα 21 Δέντρα  Ελαιόδεντρα Διάγραμμα 1. Ετήσια παραγωγή ελαιοκάρπου (kg) ανά  Διάγραμμα 2. Ετήσια παραγωγή ελαιολάδου (kg) ανά  επισκεφτείτε την ιστοσελίδα agro.hellafarm.gr και διαβάστε την σχετική
                   τριετίας των τριών πειραματικών αγροτεμαχίων.
          Καολίνης
                δέντρο στις δύο μεταχειρίσεις. Οι τιμές αφορούν μέσο όρο
      Η αλλαγή αυτή στο σχήμα του κόκκου προσδίδει στο Surround® τις μοναδικές εντομοα-
      πωθητικές ιδιότητές του καθώς με το άσπρο φιλμ που δημιουργεί πάνω στην καλλιέργεια  Επανάληψη Νο 4 Surround®  Επανάληψη Νο 4 Mάρτυρας  Στήλες που σημαίνονται με διαφορετικό γράμμα υποδεικνύουν την ύπαρξη στατιστικώς σημαντικών διαφορών (P<0,05).
                τριετίας από τα τρία πειραματικά αγροτεμάχια.
      προσκολλάται στο σώμα των εντόμων και προκαλεί την όχλησή τους, εμποδίζει την ωοθε-
      σία, παρεμποδίζει την πρόσληψη τροφής και εμποδίζει την μετακίνηση και την συγκράτηση
            21 Δέντρα
      Παράλληλα το χαρακτηριστικό αυτό σχήμα των κόκκων διασφαλίζει το απρόσκοπτο  Εικόνα 3. Ανοιχτά στομάτια σε  Ελαιόδεντρα Ελαιόδεντρα Ηράκλειο (Ροτάσι) Παραγωγή Καρπών ανά δέντρο Παραγωγή Ελαιολάδου ανά δέντρο πειραματική εργασία.
      του εντόμου πάνω στα φυτικά μέρη.
      άνοιγμα των στοματίων και την συνέχιση των φυσιολογικών λειτουργιών του φυτού (Εικόνα
      3) ενώ δεν επηρεάζεται η απορρόφηση των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων (Εικόνα 4).
                    Surround® Crop Protectant
                   Μάρτυρας
      Το χαρακτηριστικά έντονο άσπρο χρώμα που προσδίδει το Surround® στους φυτικούς
                 Surround® Crop Protectant
      ιστούς ανακλά την υπεριώδη ακτινοβολία προστατεύοντας την καλλιέργεια από τα ηλιακά  φύλλα ψεκασμένα με Surround® Επανάληψη Surround® 20 Δέντρα Νο 5 Επανάληψη Surround® 20 Δέντρα Νο 6 Επανάληψη Mάρτυρας  Νο 5 20 Δέντρα Επανάληψη Νο 6 Mάρτυρας  20 Δέντρα B 70 60 50 40 49,9 Μάρτυρας 61,1 26,6 37,6 21,7 14,0 12,0 10,0 kg Ελαιολάδου 8,0 6,0 4,0 9,84 12,00 5,23 7,81 3,39 4,44 04/2021
      Τέλος, η διαδικασία καθαρισμού και διαχωρισμού του Surround® εξασφαλίζει ότι
      εγκαύματα και το θερμικό στρες.
      δεν περιέχει κρυσταλλικό πυρίτιο (crystalline silica) σε περιεκτικότητα μεγαλύτερη του
      ανώτερου επιτρεπόμενου ορίου (<0.1% β/β). Σε αντίθεση οι κοινοί καολίνες περιέχουν
      όλοι κρυσταλλικό πυρίτιο σε ποσοστά που τους καθιστούν καρκινογόνους εξ αναπνοής.
                   2,0
      Εξυπακούεται ότι όλες οι παραπάνω ιδιότητες του Surround®, η αποτελεσματικότητά του
      και η ασφάλειά του για τον χρήστη και το περιβάλλον έχουν ελεγχθεί από την Ευρωπαική  Εικόνα 4. Επιφάνεια φύλλων μετά  1 Ακαλλιέργητο  Ελαιόδεντρα kg Ελαιοκάρπου 30 20 10 0 Μεσσηνία 1 Στενοσιά Μεσσηνία 2 Κουκουνάρα 17,0 Ηράκλειο Ροτάσι Διάγραμμα 4. Ετήσια παραγωγή ελαιολάδου (kg) ανά Ηράκλειο Ροτάσι
                    Μεσσηνία 2
                   0
      Ένωση, μέσω της διαδικασίας έγκρισής του ως φυτοπροστατευτικό προϊόν. Σε αντίθεση με
                    Κουκουνάρα
                   Μεσσηνία 1
      τους ανεξέλεγκτους καολίνες που διατίθενται παράνομα χωρίς έγκριση, χωρίς αποτελε-
                   Στενοσιά
          από ψεκασμό με Surround®
      σματικότητα και βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία του χρήστη.
                δέντρο σε κάθε ένα από τα πειραματικά αγροτεμάχια
             Ελαιόδεντρα
                   (μέσος όρος τριετίας).
             Αγροτικός δρόμος Διάγραμμα 3. Ετήσια παραγωγή ελαιοκάρπου (kg) ανά  δέντρο σε κάθε ένα από τα πειραματικά αγροτεμάχια
                (μέσος όρος τριετίας).
                ύπαρξη στατιστικώς σημαντικών διαφορών (P<0,05).
            4    Σε κάθε ζεύγος στηλών, στήλες που σημαίνονται με διαφορετικό γράμμα υποδεικνύουν την
                 6
     Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη Βιολογική Γεωργία
    Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις
    προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. ΑAΔΑ: 14565. Αριθ. πρωτ. τροπ. του φάσματος δράσης: 8070/196363-25.11.2019
   1   2