Page 2 - Perlka
P. 2

Λίπασμα Ασβεστοκυαναμιδίου                   Perlka ΣύΝθεΣη (Β/Β)

                                   Ολικό Άζωτο (Ν): 19,8 %
    Το Perlka είναι λίπασμα Ασβεστοκυαναμιδίου με
    πολλαπλή δράση. Εφοδιάζει τα φυτά με Άζωτο (Ν), ενώ
    παράλληλα αυξάνει τη γονιμότητα του εδάφους.
    Η ηλιoαπολύμανση σε συνδυασμό με το ειδικό λίπασμα
    Perlka είναι η αποτελεσματική και δοκιμασμένη μέθοδος
    για την απολύμανση, αναζωογόνηση, και βελτίωση των
    εδαφών σε θερμοκηπιακές και υπαίθριες καλλιέργειες.
    Ο συνδυασμός της μεθόδου ηλιοαπολύμανσης
    και του ειδικού λιπάσματος Perlka                3 Εφαρμογή Perlka σε θερμοκήπιο
    (Ασβεστοκυαναμιδίου), επιτυγχάνει:


     Βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους


     Προσθήκη λιπαντικών μονάδων στο έδαφος


    ΒήμΑτΑ ΕφΑρμογής

    1  Εκρίζωση της προηγούμενης καλλιέργειας (ξεπάτωμα),
     και απομάκρυνση των υπολειμάτων.
                                    6 Κάλυψη εδάφους με πλαστικό
    2 Φρεζάρισμα του εδάφους.

    3 Ομοιόμορφος διασκορπισμός 100 - 125 Kg Perlka ανά
     στρέμμα.                           ςήμΕΙΑ ΠροςοΧής

    4 Eνσωμάτωση στο έδαφος σε βάθος 15-20 εκατοστών.       • Όσο περισσότερο χρονικό διάστημα το έδα-
                                    φος θα παραμείνει υπό κάλυψη και το θερμο-
    5 Πότισμα με υδρονέφωση (εφόσον υπάρχει), ή τεχνητη      κήπιο κλειστό (ώστε η θερμοκρασία να ανέλθει
     βροχή, και άπλωμα του δικτύου στάγδην άρδευσης στο      σε όσο το δυνατόν υψηλότερα επίπεδα για με-
     έδαφος.                           γαλύτερο χρονικό διάστημα), τόσο τα αποτελέ-
    6 Κάλυψη με πλαστικό φύλλο από διαφανές πολυαιθυ-       σματα θα βελτιώνονται.
     λένιο. Η κάλυψη πρέπει να γίνεται με επιμέλεια ώστε     • Εάν το προς απολύμανση έδαφος έχει ιστο-
     το πλαστικό φύλλο να εφάπτεται στην επιφάνεια του      ρικό έντονης παρουσίας νηματωδών, συνίστα-
     εδάφους και να γίνεται καλό παράχωμα στις άκρες.       ται η χρήση νηματωδοκτόνου σκευάσματος
                                    Nemathorin 150EC (για τις εγκεκριμένες καλ-
    7  Αφού καλυφθεί το έδαφος με πλαστικό και κλείσει το     λιέργειες και τις εφαρμογές συμβουλευόμα-
     θερμοκήπιο, έναρξη λειτουργίας της στάγδην άρδευ-      στε πάντα το γεωπόνο).
     σης. Το έδαφος σε βάθος 20 εκ. πρέπει για ένα χρονικό    • Οι δόσεις των λιπασμάτων που χρησιμο-
     διάστημα 2-4 εβδομάδων να παραμείνει καλυμμένο και      ποιούνται μπορούν να μειωθούν αφού με την
     με εμφανή υγρασία. Η ποσότητα του νερού και το πό-      Perlka προστίθενται στο έδαφος 19,8 μονά- 2.000 05/2019
     σες φορές θα ποτιστεί, εξαρτάται από την σύστασή του     δες αζώτου (Ν).
     (αμμώδες, αργιλώδες κ.λπ.).                 • Ο συνδυασμός ηλιοαπολύμανσης με Perlka,
    8  Άνοιγμα του θερμοκηπίου, ξεσκέπασμα του εδάφους.      μπορεί να εφαρμοστεί σε Προγράμματα Ολο-
    9  Φύτευση καλλιέργειας.                   κληρωμένης Διαχείρισης.

                             Τα λιπάσματα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα
                             και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

                   Αθήνα: Φλέμιγκ 15, 15123 Μαρούσι, Τηλ: 210.6800.900
              Θεσσαλονίκη: Τ.Θ.1203, Ο.Τ.53Β, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Tηλ: 2310.797907
                       e-mail: info@hellafarm.gr www.hellafarm.gr
   1   2