Page 2 - Magnet med
P. 2

Ετοιμόχρηστο δόλωμα (RB)
                     Εγγυημένη σύνθεση: deltamethrin 0.03% β/β [= 10 mg/panel]
                     βοηθητικές ουσίες μέχρι 100% β/β

    Το Magnet MED βασίζεται στην τεχνική της προσέλκυσης και θανάτωσης (attract & kill). Αποτελείται από παγίδες (πά-
    νελ) ειδικά διαμορφωμένες έτσι ώστε να αναρτώνται εύκολα στα κλαδιά των δέντρων. Στις παγίδες περιέχεται ελκυστικό
    τροφής ενώ η εξωτερική επιφάνειά τους είναι καλυμμένη με τη δραστική ουσία deltamethrin. Τα ακμαία της μύγας της Με-
    σογείου προσελκύονται από το τροφικό ελκυστικό και θανατώνονται όταν έρθουν σε επαφή με την επιφάνεια της παγίδας.

            Εσπεριδοειδή (πορτοκαλιά, λεμονιά, μανταρινιά, κιτριά, φράπα, γκρέιπ-φρουτ κ.ά υβρίδια), Μηλοειδή
    Πεδίο      (μηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, μουσμουλιά, Nashi (αχλαδόμηλο)), Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, βερικοκιά,
    εφαρμογής:   νεκταρινιά, κερασιά, βυσσινιά, δαμασκηνιά, κορομηλιά), Αμπέλι (επιτραπέζιο και οινοποιήσιμο), Λωτός,
            Φραγκοσυκιά

    Στόχος:     Μύγα της Μεσογείου (Ceratitis capitata)
    Δοσολογία:   5- 7,5 τεμάχια (παγίδες/ στρέμμα)

            Η ανάρτηση στα φυτά πρέπει να γίνει νωρίς, κατά προτίμηση με χαμηλό πληθυσμό ενηλίκων του εντόμου,
    Τρόπος     πριν την ωρίμανση των καρπών και σε κάθε περίπτωση πριν το έντομο προσβάλει την καλλιέργεια. Για
    και χρόνος   βέλτιστο προσδιορισμό του χρόνου εφαρμογής, ακολουθήστε τις ενδείξεις παγίδων παρακολούθησης
    εφαρμογής:   και τις συμβουλές των γεωργικών προειδοποιήσεων όπου υπάρχουν. Το εύρος του αριθμού των παγίδων
            κυμαίνεται ανάλογα με την ευπάθεια της καλλιέργειας και τον πληθυσμό της Μύγας Μεσογείου.
    Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:    1 (Μία)
            1) Τοποθετήστε τις παγίδες κατά προτίμηση στο μέρος του φυτού που είναι προσανατολισμένο προς τον
            νότο και στο μεγαλύτερο ύψος που μπορείτε από το έδαφος, προσέχοντας να επιλέγετε κλαδιά αρκετά
            γερά τα οποία δεν θα κλαδευτούν πριν από το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου.
            2) Μην χρησιμοποιείτε παγίδες αν προέρχονται από συσκευασίες κατεστραμμένες, τρύπιες ή ανοιγμένες.
            3) Η συγκεκριμένη μέθοδος προσέλκυσης-θανάτωσης δίνει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα όταν η
    Παρατηρήσεις
            εφαρμογή γίνεται σε συγκεντρωμένους οπωρώνες/αμπελώνες με εκτεταμένη επιφάνεια και ομαλό σχήμα.
            4) Σε περίπτωση γειτνίασης του οπωρώνα/αμπελώνα με άλλους στους οποίους δεν εφαρμόζεται η συ-
            γκεκριμένη μέθοδος ή σε περίπτωση γειτνίασης με αυτοφυή βλάστηση που προσβάλλεται από τη Μύγα
            Μεσογείου, συνιστάται η ενίσχυση των ορίων με συμπληρωματικό αριθμό παγίδων.
            5) Μία εφαρμογή αρκεί για την καταπολέμηση του εντόμου για ολόκληρη την περίοδο
    Τρόπος     Αναρτήστε τις παγίδες στα κλαδιά μέσω του ειδικού γάντζου. Βεβαιωθείτε ότι η κάθε παγίδα έχει στερεω-
    εφαρμογής:   θεί καλά στο κλαδί.

    Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή      Mην αναρτάτε τις παγίδες κοντά ή πάνω από την περιοχή ανά-
    περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα    πτυξης των καρπών για να μην έρχονται σε άμεση επαφή με
    μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:     αυτούς
    Τελευταία επέμβαση πριν τη    Μη εφαρμόσιμο   Φυτοτοξικότητα: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιηθεί
    συγκομιδή:                              σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.

    Οδηγίες για την
    ασφαλή απόσυρση του       Οι παγίδες μετά τη χρήση τους και τα υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν προη-
                    γουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναπο-
    φυτοπροστατευτικού προϊόντος   τίθενται σε σημεία συλλογής για ανάκτηση ενέργειας.
    και της συσκευασίας:

                    Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του,
    Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική  όταν αποθηκεύεται στην αρχική του κλειστή συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό,
    σταθερότητα του σκευάσματος
                                                          NL 08/2023
                                                        o
                    καλά αεριζόμενο, μακριά από άμεσο ηλιακό φως και θερμοκρασία όχι πάνω από 40 C.

       Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στη Βιολογική Γεωργία

    Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε  ΑΘΉΝΑ 1 χλμ. Παιανίας - Μαρκοπούλου, Τ.Θ.100, 19002 Παιανία, Τηλ: 210 68 00 900
                                ο
    πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση,  ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΉ Τ.Θ. 1203, Ο.Τ. 53Β, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Tηλ: 2310.797907
    καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.             e-mail: info@hellafarm.gr  www.hellafarm.gr
    Aριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: Magnet Med ΑΑΔΑ 14416 (Υ.Α. 2889/31778/13.3.2013)   HellafarmΑgro    Χελλαφάρμ Α.Ε.
   1   2