Page 3 - Biorational
P. 3

Αγαπητοί μας συνεργάτες,
 Έχουμε όλοι αντιληφθεί ότι η Φυτοπροστασία στην Ευρώπη αλλάζει. Η κατεύθυνση είναι  Στη ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ αισθανόμαστε έτοιμοι όσο ποτέ για να σας οδηγήσουμε με εμπειρία
 σαφώς προς προϊόντα με ήπιο τοξικολογικό προφίλ. Τα προϊόντα αυτά, με νεοφανείς  στη νέα φυτοπροστασία με τη χρήση των Φυτοφαρμάκων Φυσικής Προέλευσης.
 τρόπους δράσης και διαφορετικά χαρακτηριστικά, καλούνται να καλύψουν τα κενά  Έχουμε την εμπειρία και τη γνώση 55 ετών και το πιο σημαντικό έχουμε το «μικρόβιο»
 φυτοπροστασίας που δημιουργούν οι συνεχείς ανακλήσεις δραστικών ουσιών.  για αυτά τα προϊόντα. Ξεκινώντας με τον ιδρυτή της εταιρείας, τον Δρ. Φοίβο Λεγάκη,

     ο οποίος αγαπούσε αυτά τα προϊόντα. Πίστευε σθεναρά ότι αυτά θα είναι το μέλλον
 Ως γεωτεχνικοί, βρισκόμαστε πλέον μπροστά σε μία μεγάλη πρόκληση και ευκαιρία!  της Φυτοπροστασίας και ο χρόνος τον δικαίωσε. Αυτή η κουλτούρα συνεχίζει να
 Τα προϊόντα ήπιου τοξικολογικού προφίλ μάς δίνουν την ευκαιρία να εφαρμόσουμε τις  υπάρχει διάχυτη στη ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ. Ψάχνουμε για τα προϊόντα που θα δώσουν το
 γεωπονικές μας γνώσεις και να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να υιοθετήσουν τις νέες  μέγιστο αποτέλεσμα με το μικρότερο περιβαλλοντικό και τοξικολογικό αποτύπωμα.
 μεθόδους. Οι παραγωγοί που θα υιοθετήσουν νέες μεθόδους και προϊόντα θα τυγχάνουν  Σε πολλά προϊόντα ήμασταν πολύ μπροστά από την εποχή μας και αυτό μας έδωσε
 πάντα καλύτερης εμπορικής αξιοποίησης του προϊόντος τους, μεγαλύτερου κέρδους  την ευκαιρία να εντρυφήσουμε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη εταιρεία σε αυτόν
 και μεγαλύτερων επιδοτήσεων. Ο γεωτεχνικός κλάδος καλείται να πρωτοστατήσει σε  τον κλάδο και να αποκτήσουμε εμπειρία και τεχνογνωσία. Στη ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ποτέ δεν
 αυτή τη νέα κατεύθυνση και να οδηγήσει τις εξελίξεις.  τα αντιμετωπίσαμε απλώς σαν τα προϊόντα για τη «βιολογική γεωργία». Για μας ήταν

 Ας μην μένουμε λοιπόν στο παρελθόν και ας μην αναπολούμε ασκόπως τις δραστικές  πάντα εργαλεία και για τη «συμβατική» γεωργία και για αυτό παλεύαμε.
 ουσίες που έφυγαν. Ας κοιτάξουμε μπροστά και ας δουλέψουμε από κοινού για  Ελάτε λοιπόν μαζί μας για να μοιραστούμε την τεχνογνωσία και την αγάπη μας για αυτά
 να βοηθήσουμε την Ελληνική Γεωργία να ακολουθήσει τις νέες κατευθύνσεις  τα προϊόντα! Ζώντας τις δύσκολες στιγμές της πανδημίας COVID 19, αναρωτηθήκαμε
 φυτοπροστασίας. αν η φύση τελικά εκδικείται. Πιστεύουμε το αντίθετο, όχι απλώς η φύση δεν εκδικείται

 Σε αυτό τον οδηγό, σας παρουσιάζουμε τα Φυτοφάρμακα Φυσικής Προέλευσης ( ή  αλλά μάς δίνει τα εργαλεία για να μπορέσουμε να συμβιώσουμε μαζί με αρμονία και
 Ήπιου Τοξικολογικού Προφίλ) που διαθέτει η εταιρεία μας. Θα σας παρουσιάσουμε  αειφορία.
 συνοπτικά τις ιδιότητές και τον τρόπο χρήσης τους και πώς εντάσσονται στη νέα  Η έξυπνη και σωστή χρήση αυτών των προϊόντων θα κάνει τη διαφορά μεταξύ των
 Φυτοπροστασία. παραγωγών που θα προχωρήσουν μπροστά και αυτών που δεν θα καταφέρουν να


 Ο ορισμός που δίνουμε στα Φυτοφάρμακα Φυσικής Προέλευσης (ΦΦΠ) είναι απλός:  ακολουθήσουν.
 Είναι τα προϊόντα των οποίων η δραστική ουσία προέρχεται από το φυσικό περιβάλλον.

 Επιπλέον τα Φυτοφάρμακα Φυσικής Προέλευσης (ΦΦΠ), ανάλογα με τον τρόπο  Προχωράμε λοιπόν μαζί, βοηθάμε ο ένας τον άλλον με τη γνώση και την εμπειρία του
 παραγωγής τους, μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: και όχι απλώς σχεδιάζουμε, αλλά εφαρμόζουμε τη νέα σύγχρονη Φυτοπροστασία. Για


 • ΦΦΠ Βιολογικής Παραγωγής. Είναι τα προϊόντα των οποίων η δραστική ουσία  ποιοτικά αγροτικά προϊόντα χωρίς υπολείμματα, με σεβασμό στον παραγωγό, στον
 παράγεται από έμβιους οργανισμούς, επεξεργασμένους ή ζωντανούς. Τέτοια προϊόντα  καταναλωτή και στο περιβάλλον.
 είναι για παράδειγμα ο Bacillus thuringiensis (DIPEL, BACTOSPEINE, BACTECIN) και οι
 ζύμες (ROMEO).


 • ΦΦΠ Χημικής Παραγωγής. Είναι τα προϊόντα των οποίων η δραστική ουσία παράγεται  Με εκτίμηση
 με χημικό τρόπο. Ένα παράδειγμα είναι οι φερομόνες (CHECKMATE, SUBVERT, CELADA).

                                   Φοίβη Λεγάκη
 • ΦΦΠ Φυσικής Παραγωγής. Είναι τα προϊόντα των οποίων η δραστική ουσία βρίσκεται  Γεωπόνος M.Sc
 αυτούσια στη φύση με μερική ή καθόλου επεξεργασία. Τέτοιο προϊόν είναι το
 SURROUND.                   Δ/σα Σύμβουλος Τομέα Αγροχημικών ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
   1   2   3   4   5   6   7   8