Page 2 - Exilis
P. 2

AgrochemicAls ltd

    Το Exilis SL περιέχει τη δραστική ουσία 6-BA                Δοσεισ κΑι ΧΡοΝοσ
    (6-benzyladenine) η οποία είναι μια φυτορρυθμιστική ουσία          εφΑΡμογήσ
    (ρυθμιστής ανάπτυξης) για το αραίωμα και την αύξηση του
    μεγέθους των καρπών της μηλιάς.
                                          Δοσή

    πλεονεκτήματα από τη χρήση του exilis                    375-750 κ.εκ.
                                          σκευάσματος /100λιτρο.
    ✔ Η αραίωση των ανεπιθύμητων καρπών γίνεται στον πλέον κατάλλη-
     λο χρόνο, αμέσως μετά την καρπόδεση παρέχοντας την δυνατότητα      ψεκΑστικοσ ογκοσ
     στους εναπομείναντες καρπούς να αναπτυχθούν στο μέγιστο δυνατό
     μέγεθος (ανάπτυξη από νωρίς χωρίς ανταγωνισμό και με καλύτερη      100 λίτρα νερό/ στρέμμα
     αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων).                   (μέγιστη δόση 750 κ.εκ.
                                          σκευ./ στρέμμα).
    ✔ Μειώνεται σημαντικά το κόστος της αραίωσης σε εργατικά χέρια
     αφού δεν χρειάζονται πολλές ώρες ανά στρέμμα για αραίωση με το
     χέρι. Μετά την εφαρμογή του Exilis αρκεί ένα γρήγορο πέρασμα για     XΡοΝοσ
     την απομάκρυνση τυχόν ανεπιθύμητων καρπών που έχουν παραμεί-       Μέσα σε 30 ημέρες από
     νει στα δένδρα.                             την πλήρη άνθηση, όταν
                                          οι καρποί έχουν διάμετρο
    ✔ Συμβάλλει στην διατήρηση της ζωηρότητας των δένδρων και στην
     ικανότητα τους για αξιόλογη παραγωγή κάθε χρόνο. Το δένδρο απο-     7-15 mm.
     βάλλει από νωρίς το περιττό φορτίο και μπορεί να αξιοποιήσει μέρος
     των θρεπτικών στοιχείων για την προετοιμασία των καρποφόρων ορ-
     γάνων της επόμενης χρονιάς.


    σημαντικά σημεία προσοχής κατά την εφαρμογή του exilis:


     • Η συγκέντρωση των 375-750 κ.εκ. σκευ./100λι-    • Ο ψεκαστήρας που χρησιμοποιείτε να είναι προ-
      τρο αφορά ώριμα δένδρα και όγκο ψεκαστικού      σεκτικά καθαρισμένος.
      υγρού 100 λίτρα/στρέμμα. Για νεώτερα δένδρα    • Το Exilis μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο
      να προσαρμόζετε ανάλογα η δόση και ο όγκος      ενός προγράμματος αραιώματος με μηχανική
      ψεκαστικού υγρού. Να χρησιμοποιείτε ποσότητα     αραίωση ή άλλα εγκεκριμένα αραιωτικά
      νερού ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η καλή κά-    • Σε περίπτωση βροχής μέσα σε 6 ώρες από την
      λυψη των δένδρων χωρίς απορροή.
                                εφαρμογή μειώνεται η αποτελεσματικότητα. Να
     • Καλό αραίωμα επιτυγχάνεται όταν η μέγιστη θερ-    μην εφαρμόζετε το Exilis όταν τα δέντρα είναι
      μοκρασία είναι 20-25 C. Σε χαμηλότερες θερ-   βρεγμένα, να περιμένετε να στεγνώσουν πρώτα
                 o
      μοκρασίες μειώνεται η αποτελεσματικότητα του     οι καρποί.
      σκευάσματος και επηρεάζεται η τραχύτητα του  • Μετά την εφαρμογή του Exilis το ψεκαστικό διά-
      φλοιού των καρπών.                  λυμα πρέπει να αφεθεί να στεγνώσει αργά ώστε
                             o
     • Προσοχή σε θερμοκρασίες υψηλότερες των 28 C     να απορροφηθεί από το φύλλωμα και τους καρ-
      μπορεί να παρατηρηθεί υπερβολικό αραίωμα.      πούς.
     • Υγρασία περιβάλλοντος πάνω από 70% ευνοεί
      την διείσδυση του σκευάσματος καθώς και την
      αποτελεσματικότητα του.                                         1500 04/2018

    Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές
    φράσεις και σύμβολα. A.A.Δ.Α: 8231 (Αρ. υΠ. ΑΠοφΑσησ: 10142/112964ΠΕ/10-3-2015)                   Αθήνα: Φλέμιγκ 15, 15123 Μαρούσι, Τηλ: 210.6800.900
             Θεσσαλονίκη: Τ.Θ. 1203, Ο.Τ. 53Β, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Tηλ: 2310.797907
                       e-mail: info@hellafarm.gr www.hellafarm.gr
   1   2