Καρτέλα προϊόντος

1100100094


MAGNOXΒρέξιμη σκόνη (WP)

Σακκούλα 500 γραμ.
Σακκούλα 1 κιλού
Σακκούλα 1, 25 κιλών

Καλλιέργειες: Αμπέλι, Καπνός, Μελιτζάνα υπαίθρου, Πατάτα, Τομάτα υπαίθρου, Τομάτα θερμοκηπίου, Μελιτζάνα θερμοκηπίου

ετικέτα έγκριση τροποποίηση δελτίο δεδομένων ασφαλείαςΠροσοχή! Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.
Ανακοινώσεις για
προϊόντα

Προβολή»